Dům U Zlatého slunce

objekt č. 26 | Lázeňská ulice, Teplice

V domě u Zlatého slunce v lázeňské ulici bydlel v roce 1812 Ludwig van Beethoven; právě tady napsal také dvě ze svých devíti symfonií a dopisy Nesmrtelné milence.

Beethovenův teplický pobyt, byť krátký, si zaslouží delší komentář:

Beethoven se narodil pravděpodobně 16. prosince 1770 v Bonnu. Od svých 22 let žil ve Vídni, kde studoval kompozici u nejlepších skladatelů své doby – Haydna nebo Salieriho, dvorního skladatele císařského dvora. Beethovenova díla si rychle našla mecenáše mezi bohatými šlechtici a tak si skladatel mohl dovolit tvorbu na volné noze, což nebylo příliš obvyklé. Už za vídeňského pobytu, to mu bylo 25 let, se začínají projevovat problémy se sluchem. Trpěl závažnou formou tzv. tinnitu, ušního šelestu – a problémy se stále zhoršovaly. Traduje se, že při skládání používal speciální tyč připevněnou k ozvučné desce klavíru, kterou skousl a mohl tak lépe vnímat zvukové vibrace. Roku 1811 se rozhodl odjet do Teplic coby věhlasných lázní, snad s vírou, že se jeho potíže zlepší.

Podruhé do Teplic přijíždí 6. června 1812. Víc než zdraví ho ale zřejmě zaměstnává tajemná žena. Neznáme její jméno a o jejím společenském postavení nevíme také nic, Beethoven sám ji nazýval Nesmrtelnou milenkou a z Teplic jí – snad do Karlových Varů - napsal několik dopisů. Nenaplněná, ale intenzivně prožívaná láska ho nejspíš inspirovala při komponování sedmé symfonie. V domě Zlaté slunce patrně napsal i symfonii osmou.

Nejznámější událostí Beethovenova pobytu v Teplicích je jeho setkání s Goethem a císařskou rodinou v Zámecké zahradě. Epizoda to krátká, možná pouze legendární, ale významně vypovídající o postavení umělce v tehdejší společnosti.

V roce 1816 Beethoven ohluchl úplně. Přesto ještě několik let tvořil; mj. napsal i Devátou symfonii s ódou Na radost. V úplném tichu žil celých jedenáct let; zemřel 26. března 1827 ve Vídni.

Teplický pobyt nehrál v géniově životě zásadní úlohu, ostatně se do Teplic, na rozdíl od Goetha, už nikdy nevrátil. Od roku 1964 pořádá Severočeská filharmonie v Teplicích hudební festival Ludwiga van Beethovena.

zvuková stopa: Dům U Zlatého slunce; 2:38, 2,4 MB; verze pro tisk: pdf

GPS: 50° 38' 16.998" N, 13° 49' 37.227" E

<< předchozí objekt || další objekt >>

. Pro polis Make a connection Gymnázium Teplice Český rozhlas Sever iTeplice.cz Capsa.cz