O projektu

jak vznikal a jak se provozuje projekt Audioteplice.cz

Cíle projektu

Teplice byly během bouřlivých událostí 20. století zbaveny takřka všech původních obyvatel. Současní obyvatelé sem byli přisunuti po druhé světové válce a často ani třetí generace zde ještě nedokázala zapustit skutečné kořeny. Projektem audiostezky bychom chtěli zvýšit povědomí Tepličanů i návštěvníků města o jeho významných památkách a příbězích, které se za fasádami těchto památek skrývají. Snad i díky tomu budou Teplice znovuobjeveny jako místo s mimořádně bohatou a poutavou historií.

Jak vznikala teplická audiostezka

Za vznikem projektu stojí skupina bývalých i současných studentů Gymnázia Teplice, kteří se shromáždili kolem aktivit při záchraně a rekonstrukce tzv. Beuronské kaple - ojedinělé umělecké památky, která se nachází v areálu gymnázia.

Objekty, které byly do audiostezky zahrnuty, vzešly z hlasování realizačního týmu. Ke každému z nich pak dobrovolníci dohledávali na internetu, v knihovnách, v archivech i v terénu co nejvíce informací. Díky tomu je projekt Audioteplice.cz momentálně nejúplnějším zdrojem informací o Teplicích na internetu. Ze sebraných útržků bylo ovšem nutné složit ucelené texty, které prošly dvěma skupinovými redakcemi. Poslední úpravy probíhaly na dvou víkendových setkáních, kde se kromě toho nahrávala část textů.

Patří se poděkovat Gymnáziu Teplice, které nám pro realizaci projektu poskytlo zázemí. Český rozhlas - Sever nám sponzorskou formou umožnil nahrání asi polovinu nahrávek.

Finanční podporu projektu poskytla nadace Make a Connection, a to ve výši 16 500 Kč, za které byly pořízeny barvy na chodníková označení, tisk map a plakátů a organizační zajištění akce.

Na realizaci projektu se podíleli: Martin Bálek, Lenka Burgerová, Martin Hnyk, Hien Ho Thi Dieu, Jan Kolman, Josefa Kovářová, Alena Minaříková, Jakub Mráček, Jana Müllerová, Ludmila Sirková a Eva Trübenekrová.

Překlad do němčiny: Jutta Benešová, mluvčí: Johannes Kaiser, Samuel Willuhn, Sophia Wulff-Woesten

Překlad do angličtiny: Zdeněk Brabec, mluvčí: Jana Lucas

Na naše stránky odkazují

. Pro polis Make a connection Gymnázium Teplice Český rozhlas Sever iTeplice.cz Capsa.cz