Gymnázium Teplice

objekt č. 01 | Čs. dobrovolců 530/11, Teplice

Na konci (dnes už de facto neexistující) Zelené ulice stojí od roku 1904 budova německé reálné školy. Kromě období konce druhé světové války, kdy podobně jako ostatní teplické školy byla používána jako lazaret pro německé vojáky, vždy sloužila ke vzdělávání: vystřídali se tu studenti reálky, obchodní akademie, pedagogické školy, střední všeobecně-vzdělávací školy i konzervatoře; dnes prostory využívá jediné teplické gymnázium.

Projekt stavby zpracoval Wenzel Bürger, architekt ze saského města Chemnitz, autor tamní synagogy, katolické školy a řady výstavních vil. Jeho práce byla označena slovy „Der deutschen Jugend in deutscher Stadt ein deutsches Haus“ (tedy Německé mládeži v německém městě německý dům).

Velký rozvoj Gymnázia Teplice začal po roce 1993. Areál školy se rozrostl o další dvě budovy na protější straně Alejní ulice: bývalý klášter boromejek a měšťanskou školu, která pod klášter patřila. Ve zmíněném klášteře se nachází kaple Triumfu Nejsvětějšího srdce Páně s výzdobou Beuronské umělecké školy. V roce 2000 byly všechny tři budovy propojeny lávkou přes Alejní ulici. Od roku 2008 se škola pyšní novým sportovním areálem a vyhřívaným skleníkem.

Na gymnáziu studuje přes 800 studentů, kterým se věnuje asi 70 učitelů.

Objekt je od roku 1987 státem chráněnou kulturní památkou; kromě mimořádných příležitostí dne otevřených dveří však jeho prohlídka není možná.

zvuková stopa: Gymnázium Teplice; 1:56, 0,9 MB; verze pro tisk: pdf

GPS: 50° 38' 16.669" N, 13° 49' 22.206" E

| další objekt >>

. Pro polis Make a connection Gymnázium Teplice Český rozhlas Sever iTeplice.cz Capsa.cz