Hotel De Saxe

objekt č. 37 | Masarykova třída 661

Hotel na Masarykově třídě nese přídomek „de Saxe“, tedy „ze Saska“. Jeho jméno tak připomíná jeden z příběhů, které jsou spjaté s Teplicemi. Název de Saxe získal hotel podle saského prince Josepha Xaviera Karla Raphaela Philippa Benna de Saxe. Ten se narodil roku 1767 v Drážďanech jako vnuk saského kurfiřta Friedricha Augusta II. Joseph de Saxe nebyl ale přímým dědicem saského trůnu; působil jako plukovník gardy Kateřiny Veliké. Brzy se však dostal do sporu s Platonem Alexandrovičem Zubovem, vlivným carevniným milencem. Joseph de Saxe byl kvůli tomu z Ruska vyhoštěn; tím však peripetie nekončila. V červnu 1802 se saský šlechtic chystal do Teplic. Cestou se však setkává s přítelem Platona Zubova knížetem Ščerbatovem. Představa, že by oba muži měli pobývat v jednom městě, je přespříliš urážlivá a tak Ščerbatov vyzve Josepha de Saxe k souboji. Tehdy už nebyly souboje povoleny a tak se oba muži museli uchýlit na samotu u oseckého hradu Rýzmburka. Při střelbě Ščerbatov mířil lépe a svého soka smrtelně zranil. Svůj život Joseph de Saxe tak tragicky ukončil 26. června 1802 v náruči svého přítele prince de Ligne. Na bývalém hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla v Oseku dodnes stojí empírový náhrobek ve tvaru pyramidy s latinským nápisem „Zde odpočívá Joseph de Saxe, syn nejjasnějšího Xavera, královského prince polského a litevského, vévody saského, plnomocný místodržitel krále obojí Sicílie, rytíř královského řádu sv. Januaria a sv. Josefa Jerusalemského, podniknuv cestu k teplickým pramenům skonal 22. června 1802“."Le Chevalier de Saxe", saský rytíř, je tak jedním z mála příslušníků rodu, který není pohřben v kryptě drážďanského Hofkirche, ale v blízkosti Teplic. Původní klasicistní budova teplického hotelu nebyla architektonicky zvlášť zajímavá. Výjimkou je přestavba v 20. nebo 30. letech 20. století, provedená podle návrhu architekta Rudolfa Bitzana, autora přes ulici stojícího kina Olympia a současné budovy teplického divadla. Svalnatí atlantové nesoucích korunní římsu a štít průčelí domu prozrazují, že architekt Bitzan tu zanechal jeden z mála příkladů německé moderny v Teplicích.

zvuková stopa: Hotel De Saxe; 2:43, 2,49 MB; verze pro tisk: pdf

<< předchozí objekt || další objekt >>

. Pro polis Make a connection Gymnázium Teplice Český rozhlas Sever iTeplice.cz Capsa.cz