Kostel Nejsvětějšího srdce Páně

objekt č. 32 | křižovatka ulic U Červeného kostela a Masarykova, Trnovany

Historie takzvaného Červeného kostela je bytostně spjata s dějinami Trnovan. Ty se na konci devatenáctého století staly střediskem průmyslu a za prací se sem začalo stěhovat stále více nových obyvatel. V roce 1900 jejich počet přesáhl 12 000, v obci se konaly pravidelné trhy a s Teplicemi a Dubím ji spojovala tramvajová linka. Od roku 1905 obec zdobil luteránský Kristův kostel, zvaný Zelený. K povýšení na město ale Trnovanům chyběl ještě kostel katolický.

Spolek pro stavbu kostela vznikl už v roce 1895. Díky darům věřících mohla být koncem roku 1907 konečně zahájena stavba, která si vyžádala přeložení koryta potoka Bystřice; ten dodnes teče pod povrchem přilehlého parku. Trojlodní bazilika v novogotickém stylu, s věží vysokou 47 metrů, vznikala rukama převážně místních řemeslníků podle návrhu teplického stavitele Jirsche. Už 24. října 1909 byl dokončený kostel vysvěcen.

Interiér kostela přežil mnohé dějinné bouře a zůstal památkou na tehdejší obyvatele Trnovan. Vybavení je převážně neogotické, ale v kostele se nacházejí i dva oltáře přenesené ze svatostánků, které trnovanským sloužily před výstavbou kostela. Pravý boční oltář byl do kostela přenesen z kapličky sv. Rocha, ta stávala v přilehlém parku. V kapli sv. Kříže se nachází původní oltář z dívčí školy. V levé lodi najdeme oltář s obrazem madony jako ochránkyně Trnovan ve stylu beuronské umělecké školy. Nástěnné malby v interiéru zhotovil ve třicátých letech podle vlastních návrhů malíř Alfred Böhm. Pětice zvonů, z nichž jeden svolává věřící k bohoslužbě a jeden slouží jako umíráček, byla v roce 1911 ulita v nedalekém Chomutově.

Ačkoli správný název kostela zní „Nejsvětějšího srdce Páně“, přezdívá se mu Červený pro barvu keramických obkladaček. Jeho okolí se za posledních sto let značně změnilo a město Trnovany bylo sloučeno s Teplicemi, chrám si ale udržel své postavení jedné z dominant Masarykovy třídy.

zvuková stopa: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně; 2:29, 1,1 MB; verze pro tisk: pdf

GPS: 50° 39' 5.432" N, 13° 50' 23.968" E

<< předchozí objekt || další objekt >>

. Pro polis Make a connection Gymnázium Teplice Český rozhlas Sever iTeplice.cz Capsa.cz